Kunstmatige intelligentie in dienst van het milieu

Om dit te bereiken, hebben we steeds kleinere camera’s gebruikt, die in staat zijn een enorme hoeveelheid videomateriaal te produceren dat het gedrag van duizenden soorten documenteert.

Nu visuele gegevens zich in een snel tempo verzamelen, wenden onderzoekers zich steeds meer tot kunstmatige intelligentie om ze te helpen sorteren. Dit is een van de aspecten die vandaag aan bod komen tijdens het symposium over toepassingen van kunstmatige intelligentie, op het 88e congres van de Franstalige Vereniging van Technieken (Acfas).

Videobewaking en kunstmatige intelligentie stellen ons in staat een schat aan informatie te verkrijgen over mariene ecosystemen die moeilijk te bestuderen zijn, zoals die in het oosten van Canada.David Pelletier, onderzoekshoogleraar biologie bij Cégep de Rimouski, legt uit.

Voor de camera, Jan van Gent

Deze wetenschapper is een van de leiders van de projecten Fou Numérique en ReCAPP, twee studies die een beroep doen op een uitzonderlijke fotograaf: de Jan van Gent.

Deze vogel is een uitstekende indicator van wat er gebeurt in de Golf van St. Lawrence. Dankzij hem kunnen we informatie krijgen over de vis die hij consumeert, waarvan vele soorten zijn die een grote rol spelen, zowel ecologisch als economisch. »

Citaat van David Pelletier, onderzoekshoogleraar biologie bij Cégep de Rimouski

Om vissen als makreel en haring te bestuderen, rustten de onderzoekers de jan-van-gent uit met drie apparaten: een gps-apparaat, een duikrecorder en een videocamera. Dit maakt het mogelijk om kaarten te maken van de belangrijkste jachtplaatsen van dit dier, de diepte waarin het op verschillende tijdstippen van de dag afdaalt, en om beelden te verkrijgen van de geconsumeerde vissen.

Voor dit laatste element grijpt kunstmatige intelligentie in. Het ontwerpen van een algoritme dat in staat is om een ​​groot aantal vissen te identificeren onder soms uitdagende visuele omstandigheden was niet eenvoudig.

Olivier Leclerc, van het Centrum voor Ontwikkeling en Onderzoek in Digitale Intelligentie, legt uit dat de sleutel tot het ontwikkelen van beeldherkenningssystemen gegevens zijn. We realiseerden ons al snel dat er maar heel weinig afbeeldingen beschikbaar waren om ons algoritme te trainen om onderscheid te maken tussen mariene soorten die in St. Lawrence worden gevonden.

Kunstmatige identificatiesoftware door David Pelletier van Cégep de Rimouski werd gebruikt om de vissen uit Saint Lawrence te classificeren.

Afgebeeld: David Pelletier

Na uitgebreid onderzoek konden de wetenschappers de apparatuur verkrijgen die nodig was om hun kunstmatige intelligentie te trainen om vijf hoofdsoorten te herkennen: haring, lodde, makreel, zandvis en roodbaars. Allemaal gedaan met 80% succes.

Hoewel er nog ruimte voor verbetering is, kan het systeem vissen detecteren en verschillende momenten in video’s identificeren waarop ze kunnen worden gevolgd. Alles is zo eenvoudig dat zelfs onderzoekers zonder AI-kennis ons algoritme kunnen gebruiken en kunnen controleren op specifieke typen. »

Citaat van Olivier Leclerc

Voor onderzoekers betekent de groeiende behoefte aan afbeeldingen om ecosystemen te bestuderen, dat het platform dat ze hebben ontwikkeld kan dienen als basis voor het vergemakkelijken van de identificatie en analyse van verschillende mariene soorten.

Het project verloopt tot nu toe goed, maar ons doel is om volgende zomer meer video’s te hebben en er meer educatieve activiteiten uit te halen om de onbekende kenmerken van deze ecosystemen te onderwijzen en te belichten.Daniel Pelletier besluit.

Maak kennis met… en waardeer

Naast het zoeken naar nieuwe informatie, kunnen onderzoekers de afbeelding ook gebruiken om het bewustzijn te vergroten over de achteruitgang van soorten die normaal niet veel sympathie wekken.

Als we het publiek willen aanmoedigen om een ​​of andere vorm van empathie voor levende soorten te ontwikkelen, is dat eerst door ze te leren benoemen, legt André-Philippe Drapeau Picard van het Montreal Museum of Entomology uit.

De specialist is onder meer geïnteresseerd in de alarmerende achteruitgang die vele soorten insecten al decennialang treft. Als we het publiek bewust willen maken van de verschillende preventieve maatregelen voor ongewervelde dieren, is het voor hem belangrijk om eerst een relatie te ontwikkelen met wat we waarnemen.

We kennen vlinders en bijen, maar voor de rest zien sommigen insecten als een grote, verenigde groep. Deze organismen worden verkeerd begrepen omdat ze een grote diversiteit hebben, waardoor hun waardering door het grote publiek wordt onderschat. »

Citaat van De vlag van André Philippe Piccard

Met dat in gedachten werd het project geboren om een ​​app voor het identificeren van insecten te ontwikkelen, die zal worden gebruikt in het grote aquarium van het nieuwe Montreal Insect Basin, dat volgend najaar wordt geopend. Met behulp van deze applicatie kunnen bezoekers foto’s maken van verschillende insecten met hun mobiele telefoon en snel informatie krijgen over de soorten die zijn gefotografeerd.

De app was echter niet eenvoudig te ontwerpen. Het herkennen van insecten kan erg moeilijk zijn, omdat sommige van hen erg op elkaar lijken. % sur une banque de 150 insectes”,”text”:”L’algorithme que nous avions comme preuve de concept pouvait atteindre une précision de 82% sur une banque de 150 insectes”}}” lang=”fr”>Het algoritme dat we als proof of concept hebben gebruikt, kan een nauwkeurigheid tot 82% bereiken op een rij van 150 insectenDe heer Drabo Picard voegt eraan toe. hoopt te krijgen % pour la version 2, qui aura en banque 257 espèces présentées dans le vivarium”,”text”:”une précision de 75% pour la version 2, qui aura en banque 257 espèces présentées dans le vivarium”}}” lang=”fr”>75% nauwkeurigheid voor versie 2, die 257 soorten zal bevatten die in het aquarium worden weergegeven.

Projectsjabloon.

In het grote glazen aquarium kunt u het hele jaar door insecten observeren, waaronder vlinders in het wild.

Foto: Kuehn Mavezzi, Pelletier De Fontenay, Jodoin Lamarre Pratte Architects, Dupras Ledoux, NCK.

Hoewel de app buiten de insectenmuren niet zal werken, hoopt dhr. Drapeau Picard dat de door bezoekers opgedane kennis nuttig zal zijn voor hen in de buitenwereld.

Wat we willen is het publiek laten beseffen dat je geen expert hoeft te zijn om insecten in de natuur te observeren. We willen dat onze tentoonstellingen hen aanmoedigen om zich tot andere participatieve wetenschappelijke platforms te wenden, zoals iNaturaliste of eButterfly, en hun kennis van het milieu te verbeteren.

Leave a Comment