Duurzame investeringen zijn noodzakelijk geworden: “Volgens de voorspelling zal het 10% van het vermogen vertegenwoordigen dat wereldwijd in fondsen wordt belegd”

Verantwoord beleggen verscheen in de jaren ’90 schuchter op de financiële markten, de ontwikkeling ervan verliep zeer traag, maar desalniettemin verliepen deze beleggingen vrij stelselmatig. De afgelopen jaren hebben we bij beleggers echt enthousiasme voor dit soort producten gezien. De COVID-19-crisis en de daaruit voortvloeiende beperkingen hebben geleid tot een zeker bewustzijn van de uitdagingen van deze omgevingen. “Sinds de eerste inventarisatie hebben we echt enthousiasme voor deze producten gezien. Zo verdubbelde de Franse markt als geheel in 2021. Dit is de markt voor seeded funds en impact funds. Dit soort investeringen neemt steeds meer ruimte in beslag in beursgenoteerde beleggingen. We beschouwen deze activaklasse nu als een nieuwe bouwsteen. in het bouwen van portefeuilleslegt Romain Avice, directeur SRI bij DNCA Investments, uit.

>> Lees ook: Sicavs-ranglijst op maatschappelijk verantwoorde beleggingen

2021, een recordjaar

Op de investeringsmarkt nemen managers dan hun toevlucht tot het mijden van bedrijven die zich slecht gedragen. Het bouwen van beleggingsproducten probeert zich te committeren aan het respecteren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. “In 2021 ontving de wereldmarkt het grootste aantal stromen ooit geregistreerd in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Het is $ 650 miljard aan nieuwe stromen die deze categorie investeringen in 2021 op mondiaal niveau bereikten. De prognoses zijn dat het vanaf nu zou moeten Dat maatschappelijk verantwoord beleggen goed is voor 10% van het vermogen dat wereldwijd in fondsen wordt belegd”merkt Roger Debas op, hoofd Belgische distributie bij Nordea AM.

Deze goede vooruitgang kan worden verklaard door een breder aanbod en een betere acceptatie van deze duurzame producten door distributeurs en eindbeleggers. Daarbij gaat het niet alleen om de keuzes van institutionele beleggers, maar ook om de persoonlijke belangen van individuele beleggers. Ook in België zien we dat de ESG-beleggingsmarkt een beleggingscategorie op zich is geworden. “Eind 2020 was er € 100 miljard geïnvesteerd in SRI-fondsen. Dit bedrag zal tegen eind 2021 naar verwachting € 150 miljard bedragen. Vandaag bestaat het aanbod van het fonds in België uit 55% andere dan SRI-standaardfondsen en 45 % van SRI-fondsen. SRI. De bedragen die in deze SRI-fondsen worden opgehaald, vertegenwoordigen echter slechts 10% van de Belgische markt. We merken op dat het aanbod voortdurend groeit en vandaag zien we een groot aantal nieuwe fondsen op deze markt verschijnen .”merkt Nicholas Crochet op, oprichter en CEO van Funds for Good.

Ecologische voetafdruk, een kritiek punt

Onder de beleggers die geneigd zijn tot dit soort beleggingen, is er geen echt verschil in leeftijdsgroepen. De zorgen variëren echter afhankelijk van de leeftijd van de investeerders. Sterker nog, jongere beleggers zijn meer begaan met het milieu. Ook wordt het meewegen van de ecologische voetafdruk van beleggingen steeds belangrijker bij de selectie van beleggingen. Jongeren worden zich meer bewust van de milieu- en klimaateffecten door klimaatbijeenkomsten en toespraken van Greta Thunberg.

Dit is het gemakkelijkste onderwerp om naar de uitgevers van beleggingsfondsen te brengen. We kunnen stellen dat SRI of ESG tegenwoordig echt een extra dimensie is geworden in vermogensbeheer. Deze dimensie is geïntegreerd in de selectie van effecten in de portefeuille. Het is een integraal onderdeel van de bedrijfswaardering en risicoberekening. Zo wordt elke bijkomende financiële afwijking door een bedrijf zwaar bestraft door de markten. Dat zagen we onlangs weer bij het Franse bedrijf Orpea, dat verpleeghuizen runt. Voor ondernemingen die onderworpen zijn aan sancties, is de weg naar herstel van de vertrouwensstatus bijzonder lang. Het gebrek aan sociale verantwoordelijkheid en respect voor bepaalde normen betaalt nu een zware prijs voor bedrijven. Dit is een dimensie die niet langer kan worden genegeerd: noch door bedrijven, noch door managers, noch door investeerders!

Leave a Comment