Om vandaag verder te gaan … Eutelsat – 13-05-2022 om 08:12

(AOF) – De omzet van Eutelsat bereikte € 287 miljoen in het derde kwartaal van het boekjaar 2021-2022, een daling van 4,8% op jaarbasis en 2,7% op jaarbasis.

“Het derde kwartaal werd gekenmerkt door sterke prestaties, met een verbeteringstrend in omroep en een sterke tweecijferige groei in vast breedband en mobiele connectiviteit, terwijl de evolutie van overheidsdiensten onvermijdelijk de geopolitieke omgeving in het Midden-Oosten weerspiegelt”, aldus Eva Berneke, CEO van de satellietoperator.

Tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar bedroeg de omzet € 859 miljoen, een daling met 7,6% op gerapporteerde basis en 4% op vergelijkende basis.

Eva Berneke merkte op dat “het verkoopvolume voor de eerste negen maanden over het algemeen in lijn is met onze verwachtingen, en daarom bevestigen we al onze financiële doelstellingen.”

Voor het hele boekjaar 2021-2022 streeft Eutelsat er specifiek naar om voor het lopende boekjaar een omzet uit operationele activiteiten te genereren tussen € 1,11 en € 1,13 miljard.

AOF – Meer informatie

De belangrijkste punten

– de tweede wereldwijde exploitant van communicatiesatellieten, opgericht in 1977 met een marktaandeel van 16%;

– omzet van 1,28 miljard euro van 39 in gebruik zijnde satellieten, verdeeld over video met 61%, professionele data en video met 14%, overheidsdiensten met 13%, mobiele communicatie met 6% en breedband met 6%;

– Internationale diversiteit tussen Europa (26%), Noord-Afrika en het Midden-Oosten (22%), Amerika (10%), Sub-Sahara Afrika (10%), Centraal-Europa (9%),…;

– Op A1 gebaseerd bedrijfsmodel

Vers

Tijd, bij het genereren van vrije kasstroom dankzij langetermijncontracten (10 tot 15 jaar, satellietlevensduur), bij 2

niet beschikbaar

Tijd om terug te groeien dankzij video en bellen;

– Capital détenu à 19,8 % van BPIFrance, 7,5% van het Fonds stratégique d’investissement en 6,7 % van China Investment Capital, Dominique d’Hinnin voorzitter van de raad van bestuur van 11 leden en Eva Berneke nouvelle directrice General;

Gezonde financiële positie (schuldhefboom teruggebracht tot 3,05) met € 1 miljard in contanten, inclusief € 474 miljoen aan vrije kasstroom.

Uitdagingen

– Strategie op korte en middellange termijn: tegen 2025: groei versnellen in video (verhogen van breedbandvermogen met ViaSat en High Definition) en in connectiviteit;

Innovatiestrategie integreren in het businessmodel.

– een gestructureerde milieustrategie tussen het beheer van de ruimtevloot in het kader van het Net Zero Space-initiatief – het vermijden van congestie, het beheer van ruimteschroot en het minimaliseren van de impact van het einde van de levensduur van satellieten – en het maximaliseren van de impact van operaties op de grond;

– vrijgave van C-bandspectrum, ten behoeve van de Amerikaanse Federal Communications Commission, tegen begin 2022, voor een totaalbedrag van 507 MS;

– Initiëren van een IoT-strategie met ELO – 5 nanosatellieten gelanceerd in 2021 en 25 in 2022 – en IoT First, een geïntegreerde dienst die draait op de geostationaire vloot;

– Succesvolle lancering van OneWeb-constellatie kwantum- en kapitaalbooster in lage baan;

Goede bedrijfsvisie met een orderportefeuille van € 4,2 miljard.

Uitdagingen

– Meer informatie over de projecten van Google/Qualcomm om connected TV en nieuwe concurrentie van Tesla te lanceren;

– vertragingen bij de lancering als gevolg van logistieke verstoringen en inkomstenbeperkingen in mobiele connectiviteit als gevolg van verminderd lucht- en zeeverkeer;

Het handhaven van investeringen van $ 400 miljoen per jaar tot 2024.

Massamedia: de geleidelijke verdwijning van een vrije pers en

Regionale persberichten

De pandemie heeft ernstige gevolgen gehad voor een vrije pers die het al moeilijk heeft. De eerste kop voor de crash was de krant Metro, die in 2015 stopte met publiceren. De gezondheidscrisis heeft de advertentie-uitgaven gedurende enkele maanden verminderd, terwijl het economische model van deze koppen volledig afhankelijk is van advertentie-inkomsten. Bovendien hebben onvrede over het openbaar vervoer en de popularisering van telewerken in bedrijven de ongunstige context verder versterkt. Volgens gegevens van ACPM (Alliance of Press and Media Personalities) kende de gratis nieuwsjournalistiek in 2020 een daling van 54,3% in oplage in vergelijking met 2019. De enige overlevende is nu de krant 20 Minutes (opgericht in 2002). Sinds juni 2021 wordt de papieren versie drie dagen per week verspreid. Na een daling van het handelsvolume met 38% in 2020 is digitaal bankieren weer normaal.

De PQR (Regional Daily Press) voert initiatieven op om digitale abonnementen te stimuleren, omdat ze dankzij abonnementen al lang aan de crisis van de krantendistributie zijn ontsnapt. Volgens de ACPM Monitor is het aandeel van online digitale kopieën (individueel en door derden) goed voor 57,3% van de oplage van landelijke dagbladen, maar bereikt het slechts 10% voor regionale dagbladen. Om digitale abonnees te behouden, die wispelturiger zijn dan papieren abonnees, breiden regionale dagbladen hun contentaanbod uit. Zo hebben vijf uitgevers (“Le Télégramme”, “La Voix du Nord”, “Sud-Ouest”, “La Nouvelle République du Centre-Ouest” en “Ebra”, een dochteronderneming van Crédit Mutuel samen meerdere titels) in televisie bedrijf, Territories TV, om meer inkomsten te genereren met hun digitale publiek.

Leave a Comment