vereenvoudig de economie | Werkloosheid en ondertewerkstelling

Elke zaterdag beantwoordt een van onze journalisten, begeleid door experts, een van uw vragen over economie, financiën, markten, enz.

Geplaatst om 8:00 uur

Helen Barrell

Helen Barrell
Journalistiek

Hoe kan er werkloosheid zijn in het licht van een tekort aan arbeidskrachten?

Luke Boonen

De snelheid waarmee de arbeidsmarkt zich heeft hersteld van de pandemie blijft een verrassing. Quebec heeft momenteel het laagste werkloosheidscijfer in Canada en een steeds groter wordend tekort aan arbeidskrachten. Het aantal vacatures, zowel in Quebec als in Canada, staat op een recordniveau.

Hoe kan er werkloosheid blijven bestaan? Velen vragen zich af, ook onze lezer. Simon Savard, hoofdeconoom van het Quebec Institute, legt uit dat je moet weten dat het aantal banen dat wordt aangeboden en het aantal werknemers dat beschikbaar is om ze te vervullen nooit helemaal met elkaar overeenkomen. Zelfs in tijden van hoge werkloosheid kunnen er in sommige bedrijfstakken arbeidstekorten zijn.

Dit is momenteel niet het geval. Er zijn weinig werklozen. In Quebec zijn dat er 180.000. Onder de 15- tot 64-jarigen zijn er nog minder, namelijk 160.000.

De werklozen die er een zoeken, zijn niet per se degene die bedrijven nodig hebben.

Er zijn structurele barrières op de arbeidsmarkt. Sommige banen vereisen kwalificaties of certificeringen die tijd kosten om te verkrijgen.

Simon Savard, hoofdeconoom bij het Institut du Québec

Dit is het geval voor veelgevraagde banen zoals verpleegkundigen of ingenieurs, maar ook elektriciens en loodgieters.

Er zijn ook geografische barrières. Een werkloze wil niet per se alles achterlaten om zich ver van huis te vestigen, waar banen beschikbaar zijn. Er is ook een seizoensfactor, wat betekent dat sommige bedrijven in de toerisme- of visserijsector slechts enkele maanden per jaar arbeidskrachten nodig hebben en het moeilijk vinden om arbeiders uit andere plaatsen aan te trekken.

Ongewenste banen

Simon Savard stelt ook dat “veel vacatures banen zijn die niemand wil.” Dit is met name het geval in de dienstensector, zoals restaurants en accommodatie, vanwege lage lonen of moeilijke arbeidsomstandigheden, of beide. De econoom vat het samen: ‘Wie werk zoekt, is kleiner in aantal en selectiever.’

In haar arbeidsmarktonderzoek van april gaf Statistics Canada aan dat het aantal werknemers dat $ 20 per uur of minder verdient, is afgenomen en dat het aantal werknemers dat $ 40 per uur of meer verdient, is toegenomen.

In de context van arbeidstekorten moeten bedrijven die moeite hebben met het aannemen van personeel beslissingen nemen. Volgens de econoom is immigratie niet de enige mogelijke oplossing. Werkgevers kunnen hun werknemers beter betalen, investeren in opleidingen en hun activiteiten, zoals online verkopen, automatiseren en digitaliseren.

Wanneer dit niet mogelijk is, kan de enige oplossing zijn om de winkel te sluiten. “Dit is wat er gebeurt in de horeca waar, ook als er vraag is, het aantal vestigingen en werkuren terugloopt.”

Op middellange termijn roept de econoom van het Quebec Institute twee scenario’s op. Dat de economen in Desjardins, die zien dat de economie blijft groeien en de werkloosheid verder daalt, tot 3% in 2026, en de werkloosheidsgraad van de Conference Board, die voorspelt dat het gebrek aan werk uiteindelijk de economie zal schaden en dat dit het werkloosheidspercentage zal verhogen tot 4,3% in 2026.

Heeft u vragen over persoonlijke financiën, de wereld van werk, de aandelenmarkt, financiën, technologie, management of een ander gerelateerd onderwerp? Elke week beantwoorden onze journalisten er één.

Lees verder

 • 3,9%
  Werkloosheidspercentage in Quebec

  Bron: Statistics Canada, april 2022

  5,2%
  Werkloosheidspercentage in Canada

  Bron: Statistics Canada, april 2022

Leave a Comment