Emirates News Agency – De regering van de VAE ondertekent een permanente wereldwijde strategische partnerschapsovereenkomst met het World Economic Forum

Davos, 25 mei / WAM / De regering van de Verenigde Arabische Emiraten en het World Economic Forum (Davos 2022) hebben de ondertekening aangekondigd van een permanente wereldwijde strategische partnerschapsovereenkomst die een nieuw tijdperk van voortdurende bilaterale betrekkingen inluidt. Samenwerking en succes in de afgelopen twee decennia.

De overeenkomst is bedoeld om het verkennen van toekomstige kansen te stimuleren en tegelijkertijd de integratie en samenwerking te vergroten door wereldwijde inspanningen te ondersteunen om gemeenschappelijke doelen te bereiken en uitgebreide toekomstplannen en strategieën te ontwikkelen.

Het permanente wereldwijde strategische partnerschap tussen de VAE en het World Economic Forum werd onthuld tijdens een bijeenkomst op hoog niveau tussen minister van Kabinetszaken Mohammed bin Abdullah Al Gergawi en oprichter en voorzitter van professor Klaus Schwab van het World Economic Forum in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

De jaarlijkse bijeenkomst wordt bijgewoond door meer dan 2.000 overheidsfunctionarissen, beleidsmakers, academici, wetenschappers en eliteleiders uit de particuliere sector en de academische wereld. Het doel van de jaarvergadering is om nieuwe visies en ideeën te genereren die de paraatheid van overheden en de private sector verbeteren.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Mohammed Abdullah Al Gergawi en professor Klaus Schwab. De ondertekeningsceremonie vond plaats in aanwezigheid van de staatssecretaris van Financiële Zaken, Muhammad Hadi Al-Husseini. Abdullah bin Touq Al-Marri, minister van Economische Zaken. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, minister van Buitenlandse Handel. Staatsminister voor Staatsontwikkelingszaken en de toekomst Ohoud bint Khalfan Al Roumi. Minister van Staat voor Jeugd Shamma bint Suhail Al Mazrouei. Sarah bint Yousef Al-Amiri, Staatsminister voor Openbaar Onderwijs en Geavanceerde Technologieën. Zijne Excellentie Omar bin Sultan Al Olama, Staatsminister voor Kunstmatige Intelligentie, Digitale Economie en Werktoepassingen op afstand. Khalfan Belhoul, directeur van de Dubai Future Foundation.

Het wereldwijde partnerschap tussen de VAE en het World Economic Forum omvat vele niveaus van bilaterale samenwerking, partnerschappen, initiatieven en programma’s. De overeenkomst heeft tot doel de nationale strategieën van de VAE te versterken en haar toekomstvisies op verschillende gebieden te verwezenlijken.

Het ondersteunt ook het bereiken van de doelen van het World Economic Forum door gebruik te maken van innovatie, technologie, kunstmatige intelligentie (AI) en de oplossingen en hulpmiddelen van de Vierde Industriële Revolutie in verschillende vitale sectoren.

Mohammed Al Gergawi benadrukte dat de VAE zichzelf positioneert als een centrum voor positieve verandering in de toekomst dankzij de ideeën van Zijne Hoogheid Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, president van de staat. Hij voegde eraan toe dat de nieuwe partnerschapsovereenkomst de richtlijnen belichaamt van de vice-president, premier en gouverneur van Dubai, Zijne Hoogheid Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, die tot doel heeft de positie van de Verenigde Arabische Emiraten als centrum voor toekomstige praktijken te versterken. Een platform voor baanbrekende samenwerkingsverbanden die inspireren tot duurzaamheid.

Hij zei: De regering van de VAE zet zich in voor het ontwerpen van nieuwe bedrijfsmodellen die toekomstige regeringen ondersteunen en het leven van de samenleving als geheel verbeteren. Dit kan worden bereikt door te focussen op de fundamenten van een proactieve strategie. Denken, uitgebreide plannen en hernieuwbare systemen om toekomstig beleid te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met wereldwijde ontwikkelingen, en de VAE is van plan dit te bereiken door stevig deel te nemen aan het geavanceerde voorspellingsmodel en duurzaamheid, terwijl de flexibiliteit en paraatheid van de overheid wordt vergroot.”

Hij wees erop dat de permanente wereldwijde strategische partnerschapsovereenkomst tussen de regering van de VAE en het World Economic Forum de voortdurende inzet van de VAE weerspiegelt om alomvattende ontwikkeling te bevorderen en haar doelen te bereiken. Dit kan worden bereikt door de regeringen van de wereld te inspireren en te ondersteunen; Verbeter en ontwikkel hun huidige capaciteiten om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan en een geïntegreerd ecosysteem van kansen te creëren.

Professor Klaus Schwab prees de gezamenlijke inspanningen van de VAE en het Forum, die helpen bij het opbouwen van wereldwijde capaciteiten om uitdagingen op verschillende niveaus aan te gaan met behulp van technologie en innovatie.

Hij benadrukte dat “de Verenigde Arabische Emiraten een opmerkelijke visie delen op innovatie voor het algemeen algemeen belang. le commerce, l’innovation et les innovations technologiques responsables parmi les problèmes les plus difficiles in the world”.

De Global Sustainable Strategic Partnership Agreement tussen de VAE en het World Economic Forum heeft tot doel de samenwerking en integratie te ondersteunen en te verbeteren door middel van vier hoofdpijlers: het Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie van de Verenigde Arabische Emiraten. versterking van het partnerschap tussen de publieke en private sector; Ondersteuning van de deelname van ministers van de VAE en regeringsfunctionarissen aan de vergaderingen, conferenties en evenementen van het World Economic Forum op regionaal en mondiaal niveau. En het lanceren van een speciale top die zich richt op toekomstige kansen en uitdagingen identificeert waarop de wereld zich moet voorbereiden.

De eerste as heeft tot doel het mandaat van het Vierde Centrum voor Industriële Revolutie van de Verenigde Arabische Emiraten met drie jaar te verlengen. Het Centrum speelt een strategische rol bij het vormgeven en verbeteren van de toekomst van de Vierde Industriële Revolutie, samen met relevante nationale strategieën en plannen, en mechanismen om deze te bereiken, door middel van publiek-private partnerschappen.

Als onderdeel van het wereldwijde netwerk van centra voor de vierde industriële revolutie van het Forum, zal het centrum werken aan het ontwerpen van ontwikkelingsbeleid en samenwerkingskaders die de exploitatie van wetenschappelijke en technologische kansen versnellen en de uitwisseling van kennis, wetenschap en gegevens op de lokale, regionale en mondiale niveaus. Dat helpt de ontwikkeling te versnellen, met behulp van blockchain-technologie, digitale activa en kunstmatige intelligentie, evenals de duurzaamheid van blockchain-technologie.

De pijler van het versterken van het partnerschap tussen de publieke en private sector omvat het lanceren van verschillende initiatieven en het ondertekenen van overeenkomsten om de inspanningen van de regering van de VAE en het World Economic Forum te ondersteunen en om hun samenwerking te versterken bij het vinden van oplossingen voor grote sociale en economische uitdagingen. En toekomstmogelijkheden in vitale sectoren verkennen.

Deze pijler omvat de lancering van het Food Innovation Hubs-initiatief dat zich richt op het bouwen van innovaties in nationale voedselsystemen met als doel lokale gemeenschappen te beïnvloeden en het gebruik van best practices, wereldwijde ervaringen en expertise te verbeteren om initiatieven te vormen die het werk van innovatiecentra ontwikkelen, in een manier die zorgt voor de versterking van de wereldwijde positie van de VAE als centrum voor voedselinnovatie en beste wereldwijde praktijken.

Het omvat ook de verlenging van het Scale 360-initiatief “voor twee jaar, aangezien de VAE het eerste land werd dat het initiatief op mondiaal niveau steunde, om een ​​mondiaal centrum en een open laboratorium voor de economie te zijn. Technologische innovatie en een referentiemodel voor duurzame ontwikkeling, gericht op het gebruik van de technologieën van de vierde industriële revolutie om een ​​gekwalificeerde omgeving en duurzame infrastructuur te creëren om de groei van vitale sectoren te ondersteunen.

De regering van de VAE zal in samenwerking met het World Economic Forum het Global Network of International Accelerators lanceren. Het wereldwijde samenwerkingsdorp zal ook worden gelanceerd in samenwerking met wereldwijde organisaties, regeringen, de particuliere sector en gemeenschapsinstellingen over de hele wereld. Het is een dorp in de metaverse om samen te werken en samen te werken om oplossingen te vinden voor dringende uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, nieuwe sectoren vorm te geven en een nieuwe visie voor de regionale en mondiale agenda te definiëren.

De derde as: het vergroten van de deelname van ministers en regeringsfunctionarissen in het land aan de grote evenementen die worden georganiseerd door het World Economic Forum. Het forum zal samenwerken met de regering van de Verenigde Arabische Emiraten om haar deelname en wereldwijde aanwezigheid te versterken en beste ervaringen en praktijken uit te wisselen.

De deelnames zullen gericht zijn op evenementen, conferenties en cursussen die worden georganiseerd door het World Economic Forum op regionaal en mondiaal niveau, waaronder de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, naast de jaarlijkse Summit on the Impact of Sustainable Development van het World Economic Forum en andere wereldwijde conferenties.

De vierde pijler is om ermee in te stemmen een buitengewone top te organiseren die zich richt op toekomstige uitdagingen en zich voorbereidt op deze wereldwijde veranderingen door belangrijke wereldwijde trends te identificeren en effectieve oplossingen, initiatieven en programma’s te ontwikkelen die positieve verandering tot stand brengen. De top verwelkomt meer dan 500 overheidsfunctionarissen, leiders uit de particuliere sector, experts en professionals van over de hele wereld om deze trends in vitale sectoren te delen.

De regering van de VAE heeft ook een strategische partnerschapsovereenkomst ondertekend die gericht is op het organiseren van de jaarlijkse vergaderingen van de Global Future Councils in samenwerking met het World Economic Forum in de komende twee jaar. Deze bijeenkomsten zullen meer dan 300 regeringsfunctionarissen, experts en professionals verwelkomen om nieuwe trends en toekomstige veranderingen in 20 grote raden te bespreken.

De overeenkomst komt op basis van de sterke relatie tussen de regering van de VAE en het Forum, die zich uitstrekt over meer dan twee decennia en die in 14 jaar tijd meer dan 12.000 experts uit 100 landen heeft aangetrokken. Meer dan 900 raden werden gehouden als onderdeel van de jaarlijkse vergaderingen van de Global Future Councils, die in 2008 voor het eerst bijeenkwamen onder de naam Global Agenda Councils.

De Global Future Councils helpen bij het versterken van de positie van de Verenigde Arabische Emiraten als kenniscentrum, en brengen elite-Arabische geesten en denkers samen met als doel een nieuwe visie voor de toekomst te ontwikkelen, de toekomst te creëren, d om de kansen voor generaties te verbeteren . Stel hen in staat om verschillende uitdagingen aan te gaan en effectieve oplossingen te vinden. De laatste jaarlijkse bijeenkomsten in 2020 trokken meer dan 1.000 experts en specialisten uit 31 sectoren uit meer dan 80 landen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke wereldwijde inspanning in 40 mondiale raden.

De VAE neemt deel aan de activiteiten van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos met een delegatie op hoog niveau, waaronder een aantal ministers, federale regeringsfunctionarissen en hoge regeringsfunctionarissen uit Abu Dhabi en de regering van Dubai. Zeven ministers van de regering van de VAE zullen spreken in keynote-sessies over de meest vitale sectoren van de toekomst.

Het Forum richt zich op zes hoofdpijlers, waaronder het herstellen van de wereldorde en regionale samenwerking, het veiligstellen van economisch herstel en het voorspellen van een nieuw tijdperk van groei, het bouwen van gezonde en rechtvaardige samenlevingen, het beschermen van het klimaat, voedsel en natuurlijke hulpbronnen, het stimuleren van industriële transformatie en het benutten van het potentieel van de wereld. Vierde industriële revolutie.

Vertaling: Mervat Mahmoud.

http://wam.ae/en/details/1395303051042

Leave a Comment