Waarom is investeren in MKB in 2022 fiscaal voordelig?


(Credits: Pexels)

Investeren in kleine en middelgrote bedrijven is een geweldige manier om uw vermogen te diversifiëren. Individuen zijn sterk geneigd zich te beperken in de zwaargewichten van de aandelenmarkt en in het bijzonder de CAC 40-index.Kmo’s maken het echter mogelijk om in alle activiteitensectoren te beleggen en zijn vaak minder volatiel dan grote beursgenoteerde groepen en. Ze zijn meestal minder gerelateerd aan de volatiliteit van de financiële markten. Bovendien laten ze aantrekkelijke rendementen zien. Als deze investeringen tot slot te riskant blijven, kunt u ook profiteren van het belastingvoordeel: de populaire IR PME. Welk belastingvoordeel is er om in 2022 in het MKB te investeren? Om welke investeringen gaat het? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervan gebruik te kunnen maken? Al onze uitleg.

Wat is het ? Om welke investeringen gaat het?

Een investering in het kapitaal van niet-beursgenoteerde KMO’s die jonger zijn dan 7 jaar en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Europese Unie of een van de landen van de Europese Economische Ruimte, indien gedaan op het moment van de oprichting van het kapitaal of tijdens de kapitaalverhoging, geeft recht op belastingvermindering. Dit belastingvoordeel heeft betrekking op zowel directe investeringen als investeringen via bepaalde fondsen zoals Domestic Investment Funds (FIP) en Innovation Investment Investment Investment (FCPI) onderlinge fondsen, twee soorten beleggingsfondsen die risico lopen (FCPR) die het mogelijk maken om te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven.

Door rechtstreeks of via dit type fondsen in kmo’s te beleggen, geniet u van een vermindering van de inkomstenbelasting, meestal gelijk aan 18% van het geïnvesteerde bedrag. Merk op dat voor investeringen in buitenlandse investeringsprojecten in Corsica en in het buitenland, wanneer de activa van het Fonds volledig zijn belegd in gekwalificeerde effecten, de belastingvermindering wordt verhoogd tot 38% van het geïnvesteerde bedrag. Let op: deze kortingen zijn onderhevig aan plafonds die we hieronder zullen toelichten.

Lees ook: Wat is FCPR?

Het belastingvoordeel 2022 heeft betrekking op investeren in MKB

Let op: Ook dit jaar was voor het tweede jaar op rij de belastingverlaging voor investeringen in het MKB niet 18% maar 25% voor investeringen tussen 18 maart 2022 en 31 december 2022. De verlenging van deze maatregel werd goedgekeurd door de Europese Commissie laat vanaf vandaag. Investeringen in kmo’s die tussen 31 december 2021 en 17 maart 2022 zijn gedaan, hebben dus recht op een belastingvermindering van slechts 18%.

De belastingverlaging is echter gemaximeerd. Zo wordt voor directe investeringen in kmo’s de belastingvermindering toegepast binnen de limieten van € 50.000 investering voor een alleenstaande (dwz een belastingvermindering van € 9.000 als het tarief 18% is en € 12.500 als het tarief 25% is) en € 100.000 investering voor een echtpaar of PACS (d.w.z. een investering van € 18.000 als het tarief 18% is en € 25.000 als het tarief 25% is).

Voor investeringen in kmo’s via FIP’s en FCPI’s geldt de belastingvermindering binnen de bandbreedte van € 12.000 voor een alleenstaande (dwz een belastingvermindering van € 2160 als het belastingverminderingstarief 18% is en € 3.000 als het tarief wordt verhoogd tot 25% ) en € 24.000 voor een gehuwd paar Gehuwde paren of PACS (dwz een belastingvermindering van € 4.320 als het belastingverminderingstarief 18% is en € 6.000 als het tarief wordt verhoogd tot 25%).

Merk ook op dat de belastingverlaging die gepaard gaat met investeringen in het MKB binnen het totale fiscale maas in de wet van € 10.000 valt. Het totale plafond voor belastingvoordelen is echter tijdelijk verhoogd van € 10.000 naar € 13.000, een voorziening voor belastingplichtigen die via het IR-PME-mechanisme hebben geïnvesteerd in het kapitaal van Esus-bedrijven (Social and Solidarity Utilities) voor investeringen die tussen mei 9, 2021 en 31 december 2021.

Te respecteren voorwaarden

Om het bedrag van de belastingvermindering (18% of 25%) te bepalen, moet u de datum van de investering vermelden. De belastingvermindering bedraagt ​​doorgaans 18% maar kan uitzonderlijk verhoogd worden tot 25% indien de overheid een aanvraag indient bij de Europese Commissie en deze haar goedkeuring geeft.

Zorg er ook voor dat u van het belastingvoordeel gebruik kunt maken om uw aandelen (rechtstreeks of via fondsen) minimaal 5 jaar aan te houden. Als u uw effecten doorverkoopt vóór 31 december van het vijfde jaar na de inschrijving, wordt de belastingaftrek hervat, met zeldzame uitzonderingen. Bewaar uw effecten dus lang genoeg om van het belastingvoordeel te profiteren!

Leave a Comment