District Water Comité vergadering op 24 juni 2022

De District Water Commission (CDE), bestaande uit 49 leden, is het adviesorgaan voor het duurzame beheer van de watervoorraden van het departement en in het bijzonder het beheer van droogteperiodes.

De gouverneur van Puy de Dom heeft donderdag 23 juni het CDE opgehaald, gezien de verslechterende hydrologische situatie en de noodzaak om beperkende maatregelen te nemen.

Deze commissie volgt het besluit van 13 mei 2022 en het besluit om per 24 mei 2022 de waakzaamheid van de afdeling te activeren.

Hydrologische situatie: verslechterende situatie

De gemiddelde maandtemperaturen voor de eerste zes maanden van 2022 zijn hoger dan normaal voor het seizoen en Météo-France geeft aan dat de afwijkende temperatuur +2°C is. Wat regen betreft, zien we een bijzonder droge start tot 2022 en met name mei, dat wordt beschouwd als de droogste ooit met een tekort van meer dan 70%. 2022 komt overeen met de twee droogste jaren sinds 1976. Neerslag in juni is bijna normaal, maar ruwweg dankzij de hevige stormaflevering op 2-4 juni. Sinds 8 juni is er een gebrek aan neerslag (behalve de recente onweersbuien) en een sterke temperatuurstijging met de hittegolf die begint van 16-20 juni.

De weersomstandigheden hebben geleid tot een aanzienlijke afname van de rivierafvoeren, vooral sinds 11 juni. De niveaus van de watervoerende lagen van de Chaîne des Puys zijn laag met een neerwaartse trend en de watervoerende lagen van Allier placer vertonen historisch lage waarden voor deze tijd van het jaar.

De vulling van het Sep-reservoir in Combrailles, optimaal aan het begin van het laagwaterseizoen omdat het tot 100% van zijn capaciteit is gevuld, maakt het mogelijk om de landbouwirrigatie in deze sector veilig te stellen. De vullingsgraad van het Naussac-reservoir, dat het lage waterpeil van de rivier de Allier ondersteunt, bedroeg eind juni 2022 69%, en het gebruik ervan bij laagwaterreservoirs moet ervoor zorgen dat er gedurende de zomer voldoende water nodig is, zelfs als de gebrek aan regen blijft aanhouden. Zo heeft de gouverneur van het stroomgebied zojuist alle gouverneurs van de betrokken departementen gevraagd om een ​​bevel uit te vaardigen dat het gebruik van water op de Allier-as beperkt zodra het debiet daalt van 50 m3/s naar het hydrometrisch station van Gien in de Loire, dat een stroom. Die moet snel worden bereikt (afhankelijk van de huidige stormen en regenval).

Maatregelen: een verslechterende situatie die aanvankelijke beperkende maatregelen vereist

Rekening houdend met al deze elementen, en in overleg met de aangrenzende departementen met betrekking tot de interdepartementale bekkens, heeft de gouverneur van Puy-de-Dôme aan het einde van de uitwisselingen in het CDE besloten om de beperkende maatregelen te activeren die zijn gedifferentieerd volgens de toestand van de rivieren.

Sommige delen van het departement profiteren van een minder gespannen en waakzame staat: het middenwesten van het departement.

Aan de andere kant hebben sommige andere regio’s al te maken met een grotere druk op de watervoorraden en zijn ze nu alert, zeer alert of zelfs in crisis. Wat de Allier-as betreft, zal de alarmschakelaar klinken zodra de stroom van 50 m³/s de Gien heeft gepasseerd, hetzelfde voor het Bedat-zwembad waarvoor binnenkort ook het alarm kan worden geactiveerd.

De indeling van de 12 hydrografische regio’s van het departement is als volgt:

• Waakzaamheid handhaven: As Allier, Morge, Sioule, Allier stroomopwaarts linkeroever (Couze Pavin), middelste Allier op linkeroever.

• Verkeer op alarmniveau: Allier stroomafwaarts linkeroever, Dore, Alagnon

• Wijzigen in Verbeterd waarschuwingsniveau: Dordogne stroomopwaarts en Ance Nord

• Oversteek naar CRISE-niveau: Allier rechteroever en Cher stroomopwaarts

Deze beperkende maatregelen gaan in vanaf zaterdag 25 juni 2022.

Details per gemeente zijn te vinden op de propluvia-website http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/ die realtime informatie geeft over de beperkende maatregelen die worden genomen op het nationale grondgebied en de hydrografische gebieden van het departement.

Overschrijding van deze drempels leidt tot geleidelijke beperkingen op de wateronttrekking uit het drinkwaternet en uit oppervlaktewater en bijbehorend grondwater.

Voor gebieden die door de crisisdrempel worden getroffen, worden alle niet-prioritaire watergebruiken opgeschort. Alleen toepassingen die voldoen aan de eisen van gezondheid, openbare sanitaire voorzieningen, drinkwatervoorziening en irrigatie mogen worden stopgezet.

Beperkingen en ontheffingen zijn opgenomen in het droogtekader dat de gouverneur gebruikers uitnodigt te raadplegen.

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_cadre_secheresse_63_20210587-2.pdf

De Gouverneur houdt samen met alle waterbelanghebbenden een scherp oog voor de verslechterende droogtesituatie die het departement sinds het begin van het jaar ervaart.

Een vroege voorbereiding voor de implementatie van beperkende maatregelen op verschillende hydrografische gebieden van het departement en op de Allier-as vereist de inzet van iedereen voor wat betreft de genomen maatregelen, om zo veel mogelijk te voorkomen dat we naar het tweede niveau gaan. Beperken, verergerd alarm, in de komende weken. Het is aan ieder van ons om nuchter en zuinig met water om te gaan, zelfs op een alert niveau.

Herinnering aan de vier geselecteerde meetniveaus

• Drempel van waakzaamheid: Informeer en moedig individuen en professionals aan om water te besparen.

• Alarmdrempel: Initiëren van de eerste beperkingsacties voor bepaalde activiteiten, of zelfs de eerste verboden. De bezuinigingen zijn ook bedoeld voor economisch gebruik met als doel de opnames met 25% te verminderen;

• Verhoogde waarschuwingsdrempel: geleidelijke beperking van terugroepacties en aanzienlijke verbetering van procedures om het gebruik indien nodig te beperken of op te schorten. De bezuinigingen zijn ook voor economisch gebruik met een doelstelling van 50% reductie;

• Crisisdrempel: alle terugtrekkings- en demobilisatiebeperkingen worden doorgevoerd. Alle niet-prioritaire watergebruik is opgeschort.

Zoek naar een classificatie van stroomgebieden om maatregelen voor beperking van het watergebruik te implementeren na het District Water Committee op 23 juni 2022


Hieronder volgen de beperkingsprocedures per waarschuwingsniveau:
Leave a Comment