Discussie over financiële robots is essentieel

Michael Maillow zegt dat financiële adviseurs hun kennis drastisch moeten vergroten om met bots te kunnen werken. (Foto: Hoffelijkheid)

Leiders en woorden. Wie geeft er om financiële robots? Niet veel mensen, volgens auteur Michel Mallo, die het boek schreef Financiële robots en kunstmatige intelligentie Om de ethische en praktische uitdagingen aan te tonen die zich binnenkort zullen voordoen. De medeoprichter en voorzitter van het College voor Financiële Beroepen benadrukt het gevaar van blind blijven, omdat kunstmatige intelligentie volgens hem aan de vooravond staat van wildgroei in de financiële dienstverlening.

“Er is veel onduidelijkheid en onbegrip over financiële robots”, zei hij in een telefonisch interview. Allereerst specificeert hij dat zijn observaties niet gaan over financiële robots die een portefeuille opbouwen op basis van eenvoudige criteria zoals leeftijd, inkomen en risicotolerantie. In plaats daarvan maakt hij zich zorgen over het gebrek aan nadenken over kunstmatige intelligentie die de algehele financiële planning zal verbeteren. Deze machine stelt niet alleen investeringen voor, maar ook verzekeringen of transacties vanuit een vastgoedperspectief dat rekening houdt met het socio-economisch profiel van de klant, de kosten, de persoonlijke behoeften, enz., terwijl het vertrouwt op externe factoren, zowel cyclisch als structureel.

“Het doet aan financiële planning door alle elementen op een geautomatiseerde manier te integreren”, merkt hij op. De machine heeft mogelijkheden die geen enkele professional heeft. Met de hoeveelheid gegevens die het kan verwerken, kan de bot klanten beter adviseren. »

Michael Maillo is dus niet tegen AI in de financiële dienstverlening. Hij acht het zelfs onvermijdelijk. We zijn er nog niet, maar we moeten erover praten. We zullen steeds meer algoritmen hebben. Het is een feit en we moeten er niet tegen vechten. »

Transparantie probleem

De man die het Instituut voor Financiële Planning mede heeft opgericht en leidt, merkt op dat kunstmatige intelligentie te ondoorzichtig is, wat ethische en praktische problemen veroorzaakt. “Risico’s zitten in alle algoritmen”, zegt hij. AI verhindert per definitie dat we de verschillende stappen zien tussen het begin van een analyse en de uitkomst, het is de kwaliteit en de gebreken. »

“Als raadgever zou ik de mogelijkheid moeten hebben om die stappen opnieuw te doen”, vervolgt hij. Anders zal ik mijn aanbevelingen niet kunnen rechtvaardigen, wat altijd moet gebeuren volgens mijn eigen ethische code. »

Het is duidelijk dat Michel Mallo begrijpt dat AI wordt bijgewerkt naarmate ervaring en gegevens zich ophopen. Daarom is het onmogelijk om te controleren welke code hoe dan ook wordt aangeroepen om te wijzigen. Volgens hem moeten deze machines worden omlijst met erkende professionele normen, zoals die welke financiële adviseurs en bedrijven begeleiden.

Er zijn geen regels

Michel Mallo pleit voor algemene kaders en richtlijnen, in plaats van wet- en regelgeving.

Hij vindt dat er meer transparantie moet komen over de samenstelling van algoritmen. Dit vraagt ​​meer inzet van autoriteiten die hun toezichthoudende rol nu niet uitoefenen. Ze zijn in “we wachten om te zien wat er gebeurt en dan zullen we handelen.” Ik ben de nieuwe regelgeving beu, maar er is meer toezicht nodig. »

Daarom beveelt de auteur de oprichting aan van een commissie of rondetafelgesprek over deze onderwerpen in Quebec.

“Na de lokale verkiezingen moet het ministerie van Financiën naar de toekomst van financiële robots kijken door mensen uit alle vakgebieden samen te brengen. Naast dit ministerie moet deze geweldige brainstorm zowel de Autorité des marchés finance financiers als Montreal financieren. Het vereist: “Het vereist politieke wil.” Gekozen functionarissen moeten daarvoor zorgen. Ik denk niet dat financiële instellingen zichzelf kunnen reguleren, omdat ze in de eerste plaats bezig zijn met geld verdienen.

Michel Mailo specificeert dat financieel adviseurs hun kennis aanzienlijk moeten vergroten om met bots te kunnen werken.

“We moeten ze leren kennen”, zegt hij. Daar zitten veel filosofische aspecten aan. Het vereist ook meer financiële en technologische vaardigheden. »

De auteur geeft niet de antwoorden die verband houden met het kader van dit fenomeen, maar hij heeft het voordeel dat hij vragen stelt die vroeg of laat beantwoord moeten worden.

Financiële robots en kunstmatige intelligentie Het werd uitgegeven door Éditions Arnaud Franel.

Leave a Comment