EU meningsverschillen met GAFAM

Op 24 maart 2022 keurde de Europese Unie nieuwe wetgeving goed, Regulating Digital Markets, om een ​​einde te maken aan het misbruik van dominante positie door digitale giganten. (Foto: 123RF)

BRUSSEL – De Europese Unie en sommige lidstaten hebben de afgelopen jaren hun geschillen met Amerikaanse digitale reuzen verscherpt.

Google heeft woensdag een recordboete van 4,3 miljard euro die Brussel in 2018 had opgelegd wegens misbruik van de dominante positie van het mobiele Android-besturingssysteem, niet geannuleerd. Maar het Gerecht van de Europese Unie bracht dit bedrag terug tot 4,1 miljard euro, wat het beroep van de Mountain View Group (Californië) “in wezen” verwierp.

Hieronder vindt u een herinnering aan de belangrijkste acties van Brussel tegen GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft).

Concurrentiebeperkende praktijken

Op 24 maart 2022 keurde de Europese Unie nieuwe wetgeving goed, Regulating Digital Markets, om een ​​einde te maken aan het misbruik van dominante positie door digitale giganten. Deze bedrijven zijn meermaals door de Europese Commissie geschorst vanwege concurrentieverstorende praktijken.

Google is door de Europese Unie getroffen met hoge boetes, met een cumulatief totaal van € 8 miljard, in drie antitrustzaken, waaronder die waarin de Europese justitie woensdag besliste.

Microsoft heeft ook verschillende Europese sancties gekregen, waaronder een van 561 miljoen euro, opgelegd in 2013 voor zijn Internet Explorer-browser.

Amazon, Apple, Facebook en Google zijn onderwerp van Europees onderzoek naar vermeende schendingen van de mededingingsregels. Met name Apple wordt sinds mei 2022 beschuldigd van misbruik van een dominante positie op het gebied van contactloos betalen.

In Italië heeft een mededingingspolitie Amazon in december 2021 een boete van € 1,128 miljard opgelegd wegens misbruik van een machtspositie na discriminatie van verkopers die geen gebruik maakten van zijn logistiek. Het bedrijf is hervat.

belastinggeschillen

Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje hebben gelobbyd voor de invoering van een belastingplafond voor de digitale giganten die beschuldigd worden van fiscale “dumping” in Europa.

Een mijlpaalovereenkomst, gesloten in juni 2021 binnen de G7, voorziet in een wereldwijde belasting van ten minste 15% op winsten van multinationale ondernemingen. Een hervorming die oorspronkelijk gericht was op de GAFAM kreeg in oktober 2021 groen licht van de G20.

Voordien heeft de Europese Unie deze bedrijven meerdere malen geïnstalleerd voor hun fiscaal optimalisatiebeleid.

Een hevig geschil tussen Brussel en Apple in 2016 leidde tot 13 miljard euro aan “onverdiende belastingvoordelen” die Ierland aan Apple toekende. Maar European Justice sprak in juli 2020 de Europese uitvoerende macht vrij die in beroep ging.

In 2017 beval de Commissie Amazon om Luxemburg te compenseren voor € 250 miljoen aan “onterechte belastingvoordelen”, een bevel dat op 12 mei 2021 werd vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie. De Commissie is in beroep gegaan en de zaak is in handen van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), de hoogste rechtbank van Europa.

mediacompensatie

Traditionele media beschuldigen Google, Facebook en andere grote platforms ervan te profiteren van hun inhoud zonder echte compensatie van hun kant.

Het concept van “naburige rechten”, waardoor kranten, tijdschriften of persbureaus een vergoeding kunnen ontvangen voor het hergebruik van hun online-inhoud, is voor onlineplatforms vastgesteld op grond van een Europese richtlijn, aangenomen door het Europees Parlement in maart 2019. Europees.

Frankrijk was het eerste land in de Europese Unie dat de hervorming uitvoerde, met een wet die in juli 2019 werd aangenomen en drie maanden later van kracht werd.

Met tegenzin ondertekenden Google en Facebook overeenkomsten met Franse media om het gebruik van hun inhoud te belonen.

Dit heeft Google er niet van weerhouden om van de Franse mededingingsautoriteit een boete van € 500 miljoen te krijgen wegens het niet “te goeder trouw” onderhandelen met de Franse pers.

Bescherming van persoonsgegevens

Een andere veelgehoorde Europese kritiek op GAFAM: het controversiële en zelfs ongecontroleerde gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers.

In 2018 heeft Brussel waarborgen ingevoerd met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die zichzelf heeft gevestigd als de wereldwijde standaard in het veld.

Bedrijven moeten de toestemming van burgers verkrijgen wanneer hun persoonlijke gegevens worden gevraagd, hen informeren over het gebruik ervan en hen toestaan ​​de gegevens te verwijderen. Overtredingen kunnen bestraft worden met hoge boetes.

In september 2022 legde de Ierse toezichthouder namens de Europese Unie een recordboete van 405 miljoen euro op aan Instagram, een dochteronderneming van Meta Group, het moederbedrijf van Facebook, voor een inbreuk op de verwerking van de gegevens van minderjarigen. Meta kondigde haar voornemen aan om in beroep te gaan.

In juli 2021 legde Luxemburg een boete op van € 746 miljoen wegens niet-naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan Amazon, dat hiertegen in beroep ging.

Leave a Comment