Het nieuwe historische buigpunt voor de kunstmarkt

Moderne kunst en daarna hedendaagse kunst boden meer vrijheid qua inspiratie en technieken en breidden kunst geleidelijk uit met muziek, mode en toegepaste kunst. Warhol of Jones of zelfs Liechtenstein hebben een diepgaande beweging op gang gebracht om de populaire cultuur te integreren, kunst toegankelijker te maken, deze te verbinden met tijdperken en hun ambities, met onze gevoelens en zintuigen.

In onze relatie met kunst blijven er echter zorgen. Het is nog steeds elitair. Een museum of galerij binnengaan is eng. De werkcollectie is voorbehouden aan een handvol novicen, zowel geboren als welgesteld. De betekenis van het werk is moeilijk te vatten, zelfs onbegrijpelijk; De prijs is soms exorbitant en vaak ondoorzichtig. Tussenpersonen veranderen de relatie tussen makers en kopers.

De gordiaanse knoop van onze relatie met kunst ligt in de toegankelijkheid ervan, fysiek, intellectueel of financieel. Maar deze toegang tot werk heeft net zoveel als de kunstenaar ingrijpende veranderingen ondergaan sinds de komst van nieuwe technologieën. Internet, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Blockchain en NFT zijn tekenen van een grote transformatie in de kunstmarkt.

Digitalisering komt dichter bij kunst en brengt ons dichter bij de kunstenaar

Digital is actief betrokken geweest bij het verbeteren van de toegang tot en het experimenteren met kunstwerken, door onderdompeling en interactie in tentoonstellingsruimtes te introduceren. Het digitale kunst- en cultuurplatform van Google brengt nu 151 musea en culturele locaties over de hele wereld (40 landen) samen en geeft digitale toegang tot meer dan 32.000 werken. Dichter bij huis, om zo te zeggen, biedt het Europeana-platform toegang tot miljoenen Europese culturele erfgoedbronnen. Is de opkomst van het Musée d’Orsay of het MoMA daardoor afgenomen? Nee, deze digitale apparaten zijn onderdeel van de uitbreiding van culturele locaties.

Kunst en digitaal zijn verweven in artistieke productieprocessen. Zo gaf het project “Nieuwe Rembrandt” de opdracht aan een computer met een geavanceerde analyse van de stijl en kenmerken van de meester om een ​​nieuw schilderij te maken. In 2016 werd een werk geboren dat deep learning, algoritmen, scanners en 3D-printers combineerde. Is het nog steeds kunst? Wie is de kunstenaar? Wat is de betekenis van technisch proces? Hoe beïnvloeden ze onze zintuigen en emoties?

Deze vragen worden gesteld sinds het bestaan ​​van kunst. Betekent het begrijpen van het werk niet dat we verder gaan dan perceptie en esthetiek om de essentie en de bedoelingen van de maker te begrijpen: zijn benadering, context, gemoedstoestand en kijk op de samenleving?

De associatie met de kunstenaar en zijn artistieke benadering is dus essentieel. Werk is niet genoeg en je bezit het niet. Dit is precies wat is onthuld door het nieuwe paradigma van de kunstmarkt, gedreven door dematerialisatie, de opkomst van een nieuwe generatie verzamelaars en nieuwe manieren van verzamelen.

NFT of buigpunt voor de wereldwijde kunstmarkt

Door digitalisering opent de kunstmarkt zich voor een breder en jonger publiek van kopers wiens gebruik is geëvolueerd. Nieuwe verzamelaars willen transparantie over zakelijke prijzen. Ze leggen graag een directe link met de kunstenaar, leren hem beter kennen en volgen zijn werk dagelijks. Ze zijn dol op particuliere verkoop, exclusieve prijzen en persoonlijke zaken. Ze starten een digitaal bedrijf.

Christie’s zegt dat 31% van haar nieuwe klanten via digitaal en door interesse in digitale kunst komt. In het laatste ArtPrice 2021-rapport gepubliceerd door Artmarket.com, is de wereldwijde kunstmarkt met 28% gestegen in vergelijking met 2019 en vertegenwoordigt het een uitwisselingsvolume van $ 17 miljard. NFT’s doen voor het eerst hun intrede en vertegenwoordigen nu al een totaal verkoopbedrag van € 232 miljoen, ofwel 1,6% van de georganiseerde veilingmarkt.

Maar de NFT-revolutie valt buiten de traditionele markt. Volgens Chainalaysis bedroeg het handelsvolume in 2021 ruim 40 miljard dollar. Het eerste uitwisselingsplatform, Opensea, registreerde transacties ter waarde van $ 14 miljard in 2021 en meer dan $ 350 miljoen aan inkomsten gegenereerd door 94% tussen augustus en december 2021!

Thierry Ehrman, oprichter van Artmarket.com, benadrukt zijn historische impact:
De ‘revolutie’ van de NFT is systemisch van aard omdat het gaat om nieuwe manieren om werken te creëren, kunstenaars te belonen, te verzamelen en uit te wisselen op platforms waar vraag en aanbod elkaar op een volledig immateriële manier ontmoeten. »

NFT getuigt van de originaliteit van het werk… en de relatie tussen maker en koper

NFT is een innovatie die voortkomt uit de blockchain. Een “non-vongable token” is een digitaal werk, een certificaat van echtheid en een niet-reproduceerbaarheidsadres dat rechtstreeks op de openbare blockchain is geregistreerd (maandenlang Ethereum, Solana en Tezos). De blockchain en zijn eigenschappen van onveranderlijkheid en transparantie zorgen voor de uniciteit en traceerbaarheid van het werk en openen zo nieuwe kansen voor kopers en makers.

Door NFT te kopen, gaat de koper een transparante, directe en bevoorrechte relatie aan met de kunstenaar, maar ook met een gemeenschap die dezelfde interesse en hetzelfde optimisme voor het artistieke proces deelt.

Voor kunstenaars is het een nieuw uitdrukkingsgebied waarvan de codes evolueren. Naast eigendom van het origineel kan de auteur oneindig veel delen van het werk creëren en zijn publiek uitnodigen om een ​​deel ervan te verwerven. Dankzij slimme contracten, een ander uniek kenmerk van de blockchain, kan een maker ook een volgrecht verzamelen wanneer zijn werk wordt doorverkocht.

Maar NFT’s gaan niet alleen over digitale kunst. Veel hybride initiatieven koppelen nu fysieke bedrijven aan een uitneembare digitale versie.

De euforie en speculatie rond recordverkopen zoals CryptoKitties, CryptoPunks, Beeple en anderen mag een realiteit niet verbergen: NFT’s destabiliseren de traditionele symbolen van de kunstmarkt en vooral het monopolie van veilinghuizen. Ze betrekken nieuwe generaties kopers in een wereld waar kunst en kunstenaar beter beschikbaar, toegankelijk, begrepen en gewaardeerd worden.

Wat blockchain-technologie voor kunst teweegbrengt, is uiteindelijk een weerspiegeling van de transformatie die het wereldwijd in veel sectoren begint. Het daagt onze organisatiemodellen uit, schudt moeizame bemiddeling op en versterkt, zowel technisch als filosofisch, het vertrouwen in onze uitwisselingen.

Leave a Comment