Cloud, AI en de digitale werkplek… Voorspellingen van Gartner en Forrester voor 2023


Tussen cloudconsolidatie en meer investeringen in virtuele werkruimten brengen de twee analistenbureaus hun prognoses voor het nieuwe jaar in kaart.

Begin 2023 is het tijd voor voorspellingen. Een spel De twee belangrijkste analysebedrijven in de digitale sector, Gartner en Forrester, laten zich niet na om zich elk jaar op het gebied van technologie te presenteren.

Virtuele werkplekken in de kijker

Voor Gartner zal 2023 in het teken staan ​​van meer investeringen in virtuele werkplekken of digitale werkplekken. Een trend waarop Salesforce ruimschoots anticipeerde met de aankoop van collaboratieve messaging Slack eind 2020 voor $ 27,7 miljoen. Een oplossing die het sindsdien centraal heeft gesteld in de productstrategie van het digitale hoofdkantoor.

Gartner schat dat virtuele werkplekken tegen 2027 verantwoordelijk zullen zijn voor 30% van de groei van commerciële investeringen in metaverse-technologieën. Voor hybride of volwaardige telewerkorganisaties zouden ze volgens het instituut uiteindelijk het zenuwcentrum van de werknemerservaring kunnen worden.

Door AI gegenereerde inhoud

Maar liefst 10% van de Fortune 500-bedrijven zal tegen 2023 content creëren via AI-tools, schat Forrester. Het bedrijf merkt op: “Menselijke vindingrijkheid zal nooit snel genoeg zijn om op grote schaal te voldoen aan de steeds groter wordende behoefte aan persoonlijke informatie.” Kunstmatige intelligentie die beelden creëert, zoals Dall-E of Stable Diffusion, heeft deze praktijken onder het grote publiek gedemocratiseerd, evenals ChatGPT voor het genereren van teksten, of het nu gaat om administratieve, technische, wetenschappelijke, historische of filosofische teksten. “Starts zoals Synthesia en HourOne.ai gebruiken ook AI om videocontent te produceren, en Taichi Graphics gebruikt het om het maken van cv’s te automatiseren”, voegt Gartner toe.

Kunstmatige intelligentie is energie-intensiever dan de menselijke beroepsbevolking

De waarschuwing is uitgegeven door Gartner. Zonder duurzame AI-praktijk zal de energievoetafdruk van AI de komende jaren exploderen, met name door het noodzakelijke verbruik van trainingsprocessen voor machine learning-modellen.

Volgens het instituut zullen de AI-uitgaven aan elektriciteit in 2025 hoger zijn dan de uitgaven aan menselijke arbeid als er niets wordt gedaan. Je maakt vorderingen met toenemende automatisering van processen. De Vennootschap is zich bewust van de opkomst van goede praktijken om deze voetafdruk te verkleinen. “Om de trend te keren”, waarschuwt hij, “moeten ze proactief worden toegepast in zoveel mogelijk projecten.”

Beter toezicht op thuiswerkers

Met de komst van werken op afstand hebben sommige werkgevers niet geaarzeld om zich te wenden tot monitoringtools om de productiviteit van hun werknemers op afstand te waarborgen. Apparaten voor het vastleggen van schermen, webcambewaking, het volgen van de invoersnelheid van het toetsenbord… er zijn verschillende benaderingen tot bloei gekomen. “We kunnen verwachten dat wetgevers zich meer zullen richten op deze praktijken die in strijd zijn met het principe van respect voor het privéleven, met name door de RGPD”, voorspelt Forrester. “Verwacht van daaruit verdere reacties van werknemers, stakingen en vakbondsacties als reactie op dit toezicht.” Conclusie: Voor het bedrijf moeten risicobeheerteams worden samengesteld door prioriteit te geven aan met name respect voor het privéleven en werkervaring.

Kubernetes wordt overal ingezet

In 2022 heeft Kubernetes (K8) zichzelf gevestigd als de referentie-applicatiearchitectuur in de cloud. In zijn laatste jaarlijkse benchmark over dit onderwerp schat Forrester dat de helft van de grote en middelgrote organisaties de formatter over een groot gebied inzetten. Voor het bedrijf uit Massachusetts wordt K8 steeds meer de ruggengraat voor de implementatie van elke nieuwe applicatie: machine learning, databeheer, het internet der dingen, 5G, edge computing, blockchain…’ Het is ook een basis voor het stimuleren van de modernisering van applicatieprocessen, van DevOps-automatisering naar onopvallende implementatiecode”, voegt Forrester toe.

Het cloudlandschap wordt geïntegreerd

Het is Gartner die het voorspelt. Het cloud-ecosysteem moet tegen 2025 voor 30% geconsolideerd zijn. De ISSP-markt zal consolideren ten gunste van steeds krachtigere cloudproviders. Kunnen we Snowflake of Databricks zien overgenomen door Amazon en Microsoft? De vraag is juist. Tegelijkertijd verwacht Forrester dat Google in 2023 een of twee SaaS-providers overneemt. Mountain View Group zou kunnen profiteren van de zwakke aandelenkoersen in deze markt om deze operaties uit te voeren. Het doel: bijpraten met AWS- en Azure-services in de applicatie.

Aan de AWS-kant ziet Forrester de mogelijkheid om te integreren met een managed detection and response (MDR)-serviceprovider. Een steen die Amazon hard mist in het licht van de cloud van Microsoft. Dit punt is al een van de handelsmerken van de Amerikaanse cloud, via zijn Defender-suite. Wat Google betreft, afgelopen september voltooide het de overname van de MDR-oplossing van Mandiant voor $ 5,4 miljard. AWS heeft dus geen keus… tenzij de groep besluit deze oplossing intern te ontwikkelen. Maar de betrokken vaardigheden zijn waarschijnlijk niet gespecialiseerd.

Leave a Comment