Air Liquide: langetermijncontract voor de levering van hernieuwbare energie op de locatie Secunda – 24-01-2023 om 08:58

(AOF) – Air Liquide en Sasol hebben twee langetermijncontracten (PPA) getekend met Enel Green Power om de Sasol-site in Secunda, Zuid-Afrika, te voorzien van een totale capaciteit van 220 MW aan hernieuwbare energie. De grootste zuurstofproductielocatie ter wereld. Deze overeenkomsten zijn de eerste die worden ondertekend als onderdeel van de aanbesteding die Air Liquide en Sasol gezamenlijk hebben gelanceerd in april 2021, met als doel een totale capaciteit van 900 MW aan hernieuwbare energie veilig te stellen.

Het zal aanzienlijk bijdragen tot het koolstofvrij maken van de Secunda-site, met name om de CO2-uitstoot tegen 2031 met 30% tot 40% te verminderen.

Als onderdeel van de overeenkomsten met Air Liquide en Sasol zullen twee windprojecten met het grootste deel van het binnenlandse kapitaal worden gebouwd door Enel Green Power, een dochteronderneming van de Enel Group die zich toelegt op de ontwikkeling en het beheer van elektriciteit die wordt geproduceerd uit ‘s werelds hernieuwbare bronnen. De opwekkingscapaciteit van 220 MW aan wind zal naar verwachting in 2025 in gebruik worden genomen. Deze overeenkomst is onderworpen aan de gebruikelijke regelgevende en financiële goedkeuringen.

Ronnie Chalmers, directeur en lid van het uitvoerend comité van de Air Liquide Group, verantwoordelijk voor de divisie Afrika, het Midden-Oosten en India, kondigde aan: “In lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Air Liquide en de doelstellingen van haar geavanceerde strategische plan, dat om de CO2-uitstoot in absolute termen te verminderen vanaf ongeveer 2025 en CO2-neutraal te zijn tegen 2050, tonen deze overeenkomsten ook aan dat de Groep in staat is om met haar klanten samen te werken om hen oplossingen te bieden die bijdragen aan het koolstofvrij maken van zowel haar activiteiten als die van haar klanten.”

AOF – Meer informatie

De belangrijkste punten

– de tweede ter wereld na Linde-Praxair op het gebied van industriële en medische gassen, werd geboren in 1902.

– omzet van 23,3 miljard euro verdeeld over 3 takken: gas en industriële dienstverlening met een percentage van 96%, engineering en constructie en dan GMT – global markets and technologies;

– Omzetsaldo per geografie – Amerika 38%, Europa 33%, Azië-Pacific 22%;

– een bedrijfsmodel gebaseerd op meerjarige contracten (een derde van de omzet gegenereerd door twintigjarige contracten) en langdurige industriële partnerschappen die goed zicht bieden op toekomstige resultaten en een operationele marge van meer dan 20%;

– Open kapitaal, met 33% individuele aandeelhouders en 2,5% voor werknemers, Benoit Poitiers, voorzitter van de raad van bestuur van 12 leden, François Jacot is de gedelegeerd bestuurder;

Een gezonde balans, met een nettoschuld tot A2, gedaald tot € 12 miljard eind juni, of 46% van het eigen vermogen, en een vrije kasstroom van 24% van de omzet.

uitdagingen

Advance 225-strategie met drie prioriteiten:

– Financiële prestaties: jaarlijkse omzetstijging van 5-6%, winstgevendheid + 10% van geïnvesteerd vermogen door investeringsbeslissingen ter waarde van € 16 miljard tussen 2022-2025, waarvan de helft voor de energietransitie;

Decarbonisatie van de industrie: koolstofarme industriële gassen, afvang en beheer van kooldioxide;

– technologische innovatie gericht op 5 beroepen: waterstofmobiliteit, elektronica, gezondheid, industriële handel en geavanceerde technologieën – lucht- en ruimtevaart, cryologie, kwantum …;

– Een innovatiestrategie gefinancierd met € 300 miljoen+, gericht op operationele uitmuntendheid, openstelling voor technologieën in kern- of disruptieve activiteiten, door:

– een wereldwijd netwerk van 6 innovatieve universiteiten, met 400 academische partnerschappen;

– Speciale labs: digitale fabriek voor data-expertise, Alizent voor IoT, m-Lab voor moleculen, i-Lab voor het decoderen van trends, waarvan 60% voor energietransmissie, enz.

– het durfkapitaalfonds ALIAD, in alliantie met het Chinese fonds CSE en het Accelair-fonds;

– Een door de SBTi onderschreven milieustrategie die gericht is op koolstofneutraliteit tegen 2050 met twee tussentijdse doelstellingen, 2025 (begin van absolute reductie van emissies) en 2035 (33% reductie ten opzichte van 2015), door:

– afvang van koolstofdioxide, waterstofproductie door elektrolyse, oplossingen voor koolstofverwijdering,

In 2035 8 miljard euro investeren in de waterstofwaardeketen,

– Partnerschap met Rothschild & CO en Solar Impulse in een toegekend fonds van € 200 miljoen ter ondersteuning van kmo’s die milieuoplossingen bieden en deelnemen aan – Global Low Carbon Hydrogen Finance Fund (kortetermijninvestering van € 1,2 miljard, met Baker Hughes, Charg Industries en Plug Power , TotalEnergies en Vinci, voor een hefboomeffect van € 15 miljard),

– het aanbod van hernieuwbare energie opvoeren;

– de mogelijkheid om hoge energieprijzen door te berekenen aan klanten;

– Uitgelichte activiteit: projecten in uitvoering ter waarde van € 3,4 miljard en industriële investeringskansen + € 3 miljard eind september, waarvan 40% in de energietransitiefase.

uitdagingen

– Het Russisch-Oekraïense conflict: een uitzonderingsclausule over Russische activa en terugtrekking uit Rusland;

– Energie-inflatie: gecompenseerd door besparingen (€ 262 miljoen over de eerste negen maanden) en doorberekening van kosten aan klanten, maar er zijn moeilijkheden bij Europese klanten van de divisie Large Industries;

– Na een stijging van 8,3% van de omzet en 5,3% van de nettowinst eind september, zet Outlook 2022 de groei van de operationele marge en de courante nettowinst voort.

Lees meer over de chemische sector

Er gaat niets mis in de Duitse chemie

De Duitse chemie, sterk afhankelijk van Russisch gas, heeft het moeilijk. Na een vertraging van de verkoop in de automobielsector en een lagere vraag in de bouw, daalde de productie in 2022 met 8,5%, met een totale omzetdaling van 1,6% tot € 63,1 miljard. Speciale chemicaliën werken het beste. Aan de andere kant is de bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de basischemie aanzienlijk vertraagd tot minder dan 80%. De tertiaire industriële sector van Duitsland verplaatst zich meestal naar de Verenigde Staten, waar de energiekosten veel lager zijn. Met de wet om de inflatie terug te dringen, hebben de Verenigde Staten een geschikte omgeving gecreëerd voor de huidige uitdagingen.

Leave a Comment