District Water Comité vergadering op 24 juni 2022

De District Water Commission (CDE), bestaande uit 49 leden, is het adviesorgaan voor het duurzame beheer van de watervoorraden van het departement en in het bijzonder het beheer van droogteperiodes. De gouverneur van Puy de Dom heeft donderdag 23 juni het CDE opgehaald, gezien de verslechterende hydrologische situatie en de noodzaak om beperkende maatregelen te … Read more